• Maak de muziek die je wilt maken

  • Leer wat je wil leren - en meer

  • Luister goed, vooral naar jezelf

  • Focus, wees vrij en improviseer

  • Verschillende leergangen

    Met verschillende invalshoeken

  • Peter Groeneboom

    ‘Balanceren op de grens van structuur en vrijheid, autonomie en afhankelijkheid, overgave en controle…’

Plezier en motivatie zijn de belangrijkste pijlers voor het succes van pianoles. Daarom zijn de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de leerling erg belangrijk. Persoonlijke benadering maakt dat je op je eigen manier met muziek bezig kan zijn, zonder die druk van de conventionele pianoles te hoeven voelen. Niet iedereen heeft altijd even veel tijd. De lessen worden daarop ingericht.

Pianoles en improvisatieles in Gouda

Peter Groeneboom geeft al jaren pianoles in Gouda. Hij doet dit in zijn eigen praktijk. Zowel voor improvisatie, pop, als voor klassieker repertoire.

Als pianodocent en bandcoach was Peter jarenlang verbonden aan de muziekscholen in Gouda en omgeving. Nu geeft hij pianoles in zijn eigen privé-lespraktijk in Gouda. Daar kunnen zijn leerlingen, van jong tot oud en in alle stadia van hun muzikale ontwikkeling, terecht. Misschien om de technieken die de basis vormen voor improviseren te leren, of voor het leren lezen en spelen van de muziek uit het klassieke repertoire.